Make your own free website on Tripod.com
 
Viikingit
Suomessa
   

Johdanto

Yhteisö

Kaupankäynti

Ryöstöretket

Viikinkilaivat

Aseistus

Viikinkiretket

Kontaktit viikinkeihin

Viikinkiaika Suomen etelärannalla

Suomi viikinkiaikana

Ruoka

Viikinki uskomuksia

Kaitaan lukion viikinkiprojekti -05

Kaitaan lukion kotisivut

Viikinkiaika Suomessa -projekti1. Johdanto


Kaitaan lukiossa alkaa syksyllä 2005 eri oppiaineita integroiva projekti, jonka tarkoituksena on luoda viikinkiaiheiset internetsivut


projektissa mukana muun muassa seuraavia oppiaineita: historia, tietotekniikka ja kuvataide


2. Toteutus


viikinkiaikaa on tarkoitus tarkastella ennen kaikkea suomalaisesta näkökulmasta - yleisen viikinkiaikaa ja viikinkejä (retket, elintavat, vaikutus, uskomukset ym.) koskevan osuuden jälkeen on päämääränä luoda osaltaan näkökulmaa myös siihen, kuinka nykyisen Suomen alueella tuohon aikaan elettiin


hankkeessa perinteistä oppimisympäristöä laajentavat asiantuntijavierailut (20.9 2005 Henrik Jansson Helsingin yliopiston arkeologian laitos) ja koulun ulkopuolelle suuntautuvat retket, joissa on tarkoitus elävöittää ja tuoda tutkimuksen kohteena olevaa aikakautta ikään kuin lähemmäksi opiskelijan omaa maailmaa


tarkoituksena on, että historian kurssilla luodaan sisällöt internetsivuille, tietotekniikassa toteutetaan tekninen puoli ja kuvataidelinjalaiset osallistuvat sivujen kuvitukselliseen puoleen


3. Retket


retki Pukkisaaren elokuu 2005 - paikalla eri alojen asiantuntijoita. Opiskelijoiden kokemuksia Pukkisaaren retkestä 24.8.2005


ohjelmassa tutustuminen mm. viikinkiajan laivaan museoviraston tutkijan Hannu Matikan johdolla, tutustuminen yleisesti rautakauden kauppakylään ja kyseisen ajan elinoloihin ja -tapoihin


retki Rosalan viikinkikeskukseen 5.9.2005